Thursday, 2 June 2011

Keahlian Jawatankuasa AKRAB Sesi 2011 - 2013

Pengerusi:
Encik Hamidon bin Mohammed Yussop (PWS)

Timbalan Pengerusi:
Ustaz Suhaimi bin Ismail (MAIS)

Setiausaha:
Puan Nor Raihana binti Muhammat Hamzan (MAIS)

Penolong Setiausaha:
Puan Nur Afniza binti Kahpi (MAIS)

Ketua Biro Sosial & Kebajikan:
Ustazah Hafizatul Akmar binti Abdul Jalil (MAIS)

Ketua Biro Penerangan dan Penerbitan:
Puan Rohana binti Hassan (MAIS)

Ketua Biro Pendidikan:
Encik Mohd Rijal bin Jamaluddin (KUIS)

Ketua Biro Sukan & Rekreasi:
Puan Norliyana binti Ratmono (KMC)

Visi, Misi & Objektif AKRAB

Visi
Menjadikan AKRAB MAIS sebagai penggerak kepada usaha pembangunan modal insan yang berkualiti di kalangan pegawai MAIS & Anak Syarikat ke arah mendapatkan keredhaan Allah.

Misi
* Melaksanakan aktiviti khidmat membimbing kepada pegawai MAIS & Anak Syarikat
* Membantu pegawai yang memerlukan bantuan dalam menghadapi permasalahan kerja & kehidupan
* Mewujudkan hubungan baik dengan pihak Pengurusan Sumber Manusia di agensi bagi tujuan memudahkan pelaksanaan aktiviti AKRAB.

Objektif
Menyediakan perkhidmatan membimbing kepada pegawai MAIS & Anak Syarikat untuk meningkatkan potensi dan kecemerlangan diri.