Thursday, 2 June 2011

Visi, Misi & Objektif AKRAB

Visi
Menjadikan AKRAB MAIS sebagai penggerak kepada usaha pembangunan modal insan yang berkualiti di kalangan pegawai MAIS & Anak Syarikat ke arah mendapatkan keredhaan Allah.

Misi
* Melaksanakan aktiviti khidmat membimbing kepada pegawai MAIS & Anak Syarikat
* Membantu pegawai yang memerlukan bantuan dalam menghadapi permasalahan kerja & kehidupan
* Mewujudkan hubungan baik dengan pihak Pengurusan Sumber Manusia di agensi bagi tujuan memudahkan pelaksanaan aktiviti AKRAB.

Objektif
Menyediakan perkhidmatan membimbing kepada pegawai MAIS & Anak Syarikat untuk meningkatkan potensi dan kecemerlangan diri.

No comments:

Post a Comment